Замовники:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej