Замовники:

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy