Замовники:

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, „Z Nami Warto” oraz „Lider Zielonej Wielkopolski”