Замовники:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości