Przewodnik turystyczny prowadzi transgraniczną ścieżką rowerową łączącą Jasień, Lubsko i Brody oraz niemieckie miasto Forst. 

Ścieżka rowerowa łącząca cztery opisywane gminy spina swoistą klamrą najciekawsze miejsca regionu, pozwalając w pełni nacieszyć się jego bogactwem. Bogato ilustrowany zdjęciami przewodnik turystyczny barwnie i zwięźle opisuje miejscowości i ich atrakcje na ścieżce rowerowej oraz zabytki i ciekawe miejsca leżące w okolicy. 

Z publikacji dowiemy się m.in., że przez teren gminy Jasień przebiega 15. południk, ten, według którego mierzymy czas środkowoeuropejski. Z przewodnikiem zaglądniemy na trójkątny jasieński rynek, odpowczniemy nad jez. Karaś i poznamy średniowieczne miasteczko handlowe - Lubsko, którego gospodarka opierała się na wyrobie sukna, warzeniu piwa, szewstwie i garncarstwie. Wreszcie dotrzemy do przygranicznej miejscowości Brody z barokowym pałacem Brühla, a po przekroczeniu granicy znajdziemy się w niemieckim mieście Forst, zatopionym w zieleni, nazywanym też „miastem róż".

Zwiedzanie regionu ułatwia szczegółowa mapka zamieszczona się na wewnętrznej okładce przewodnika, na której zaznaczono główne atrakcje regionu, przebieg ścieżki rowerowej oraz innych szlaków do uprawiania turystyki aktywnej - pieszych, pieszo-rowerowych, nordic walking, a także konnych, geoturystycznych i dydaktycznych. Na końcu przewodnika zebrano najważniejsze informacje praktyczne z uwzględnieniem zwłaszcza obiektów noclegowych i gastronomicznych.