W zmieniającym się obliczu Chmielnika, na miarę Polski i Europy miasteczku, ponownie odrodził się Sztetl, a dawna synagoga przeistoczyła się w nowoczesny Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl" im. Majera Małego.

Ulotka informacyjna "Świętokrzyski Sztetl" wydana w języku polskim i angielskim przedstawia Chmielnik i chmielnicką synagogę oraz opisuje inne ważne miejsca regionu związane z historią Żydów, takie jak Kielce, Chęciny, Działoszyce, Pińczów czy Szydłów.