Przewodnik drukowany na zamówienie Lokalnej Grupy działania "Skarby blisko Krakowa" to propozycja skierowana zarówno do turystów przybywających do Małopolski, jak i mieszkańców regionu, którzy z pewnością odnajdą nieznane dotąd miejsca oraz przestrzeń do odpoczynku na łonie natury. 

Kompleksowy produkt turystyki aktywno-poznawczej, współtworzony przez cztery podkrakowskie gminy - Czernichów. Mogilany, Skawinę i Świątniki Górne - obejmuje ofertę rekreacyjną i kulturalną, na którą składa się ponad 30 tras przeznaczonych do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, oraz ponad 70 miejsc i obiektów o znaczących walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Są wśród nich zabytkowe kościoły i zespoły dworskie, muzea i izby regionalne, historyczne miejsca pamięci i punkty widokowe, rezerwaty przyrody i kompleksy leśne, w których odnaleźć można wielkie bogactwo flory i fauny, w tym rzadkie gatunki objęte ochroną. Zróżnicowana rzeźba terenu, od jurajskich wąwozów i skał na północy, po łagodne wzniesienia pogórza na południu, sprawia, że region ten jest niezwykle urozmaicony, i stwarza różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu oraz aktywnego wypoczynku.

W pierwszym rozdziale opisano region z najważniejszymi informacjami o kulturze i historii, walorach krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych oraz opisami poszczególnych miejscowości. Rozdział 2. to propozycje szlaków tematycznych - szlaki skarbów historii, szlaki skarbów tradycji i życia codziennego oraz szlaki skarbów przyrody. W trzecim rozdziale znajdziemy najciekawsze propozycje tras rowerowych, pieszych i konnych. Uzupełnieniem przewodnika jest mini atlas zawierający 7 szczegółowych map regionu ze szlakami turystycznymi, opracowany we współpracy z Wydawnictwem Compass.