Region PRO EUROPA VIADRINA obejmuje polsko-niemieckie pogranicze na obszarze północnej części województwa lubuskiego i wschodniej Brandenburgii. To teren idealny na aktywne spędzenie wolnego czasu: na piesze wędrówki i spacery, na wycieczki rowerowe i kajakowe. Wędrówki można planować po specjalnie przygotowanych ścieżkach, oznakowanych i wyposażonych w stosowną infrastrukturę.

Nadrzędnym założeniem przyświecającym określeniu ram tematycznych niniejszej publikacji był wybór najciekawszych tras turystycznych. W tym celu oparto się o wypadkową dwóch istotnych dla turysty zależności: atrakcyjności krajobrazowej i jakości towarzyszącej mu infrastruktury. Doprowadzą one turystę do serca świata przyrody i historycznej specyfiki euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.