Województwo świętokrzyskie promuje swój region tworząc atrakcyjne publikacje turystyczne. Nakładem Amistad ukazały się przewodniki i informatory, stworzone na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Publikacje to prawdziwe kompendia wiedzy na temat ciekawych miejsc, szlaków pieszych i rowerowych, placówek kulturalnych, parków narodowych i rezerwatów. Zawierają opisy atrakcji turystycznych i prezentują możliwości spędzania czasu wolnego. To nie tylko świetne materiały promocyjne dla województwa, ale także atrakcyjna i praktyczna pomoc dla turystów odwiedzających region.

 

● Przewodnik "Pieszo przez Świętokrzyskie"

● Przewodnik "Atrakcje geologiczne i przyrodnicze regionu świętokrzyskiego"

● Informator turystyczny woj. świętokrzyskiego" wersja PL i EN

● Kalendarz imprez woj. świętokrzyskiego na rok 2018

● Informator "Miejsca przyjazne rowerzyście w regionie świętokrzyskim"