StratApp to międzynarodowy projekt finansowany z programu Erasmus+ KA2, w którym uczestniczą firmy oraz uczelnie z całej Europy. StratApp pomaga w doskonaleniu umiejętności czytania w języku angielskim. Strona www jest poświęcona istniejącej aplikacji mobilnej. (posiada elementy WCAG - jest czytelna dla osób słabowidzących)

Aplikacja StratApp pomaga w doskonaleniu nauki czytania w jęsyku angielskim. Uzmysławia na jakim poziomie są nasze zdolności, dzięki niej nauczymy się również nowego słownictwa.

Partnerzy:

Universitat Rovira i Virgili (URV) - Tarragona (Hiszpania)
Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) - Barcelona (Hiszpania)
Wyższa Szkoła Lingwistyczna in Częstochowa (WSL) - Częstochowa (Polska)
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya - Barcelona (Hiszpania)
Universite de Pau et des Pays de L'Adour (UPPA) - Pau (Francja)
Amistad sp. z o.o. - Kraków (Polska)