Informacja w magazynie "Voyage" o uruchomieniu systemu informacji turystycznej Treespot Kraków.