Замовники:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"