Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokszyskiego