Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego