Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego