Album pt. "Dobre praktyki w PROW 2007-2013 na Dolnym Śląsku" prezentuje wzorcowe projekty, które zostały zrealizowane w regionie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie dolnośląskim. Inicjatywy zostały podzielone według czterech tematów, zgodnie z obszarami wsparcia.

W książce znalazły się projekty zarówno na inwestycje typowo infrastrukturalne, jak i na ścieżki edukacyjne czy przewodniki wspierające agroturystykę. Album prezentuje inicjatywy związane z ochroną środowiska, jak segregacja odpadów, budowa kanalizacji i promocja odnawialnych źródeł energii. Wreszcie - uwzględniono w nim także działania związane z ochroną i odnową zabytków, budową świetlic, placów zabaw i boisk.