Замовники:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej