Замовники:

Urząd Marszałkowski Województwa warmińsko-mazurskiego