Замовники:

Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki