Gdzie można jednocześnie wypoczywać wśród dzikiej przyrody i obcować z oryginalną kulturą? Odpowiedź jest prosta: na ziemi bytowskiej. Powiat bytowski leży w zachodniej części województwa pomorskiego, jednocześnie wchodzi w skład zachodnich Kaszub i częściowo ziem tzw. historycznych Kaszub. Specjaliści zaliczają go do dziewięciu regionów kraju najwyżej ocenianych pod względem atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Bytowskie pejzaże wciąż urzekają swoją naturalnością.
Okolice Bytowa zamieszkują autochtoniczni Pomorzanie oraz osadnicy z różnych stron Polski. Burzliwe i skomplikowane dzieje tych ziem miały wpływ na tutejszy krajobraz i zabytki, a dziś stanowią o bogactwie regionu. Obok siebie żyją tu Kaszubi, Polacy, Niemcy i Ukraińcy, a niegdyś tę mozaikę kultur współtworzyli także Żydzi.