client

Gmina Leśniowice, Gmina Dorohusk, Gmina Huszcza (Ukraina), Gmina Wojsławice, Gmina Żmudź oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”